Sostenibilitat i política mediambiental

El nostre compromís amb la sostenibilitat i la protecció del mediambient passa per promoure una gestió responsable que identifiqui els impactes derivats de la nostra activitat amb l’objectiu d’establir mesures que els redueixin i fins i tot els eliminin.

A continuació us presentem els nostres principals eixos d’actuació:

Gestió de residus

Reciclem el residu tèxtil i els retalls sobrants per tipus de teixit per tal de fer-los entrar al circuit del reciclatge.

Sostenibilitat i política mediambiental
Energia verda

Ús d’energia verda

L’any 2022 vam culminar la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum elèctric a la coberta de la nostra nau del polígon industrial de Sant Martí de Tous (Anoia). Amb la potència instal·lada, esperem aconseguir un estalvi de les necessitats elèctriques de la nostra activitat i reduir alhora la petja de carboni.

Pacte per a la moda circular

Des de gener del 2023 som membres del Pacte per a la moda circular, una iniciativa que neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil. L’objectiu és donar resposta als reptes del sector, i alhora generar instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.

Pacte per a la Moda Circular
Moves III Mobilitat Eficient i Sostenible

Adherits a MOVES III

Creiem fermament en la responsabilitat ambiental, per això busquem la manera per minimitzar l’impacte a l’entorn.

Com a part d’aquest compromís, ens hem adherit al programa MOVES III de mobilitat eficient i sostenible.